Bloggen

Fakta om ekonomisk jämförelse mellan Indien och Kina

CPS är en jämförande studie av utrikeshandeln och industrin. CPS består huvudsakligen av tre kategorier – varuhandel, tjänstehandel och infrastrukturhandel. Varje ekonomisk aktivitet är förknippad med en eller flera av dessa tre. Resultaten indikerar att Kina har fått mest på varuhandel sedan 1978 och har visat mindre tillväxt inom servicehandel och infrastrukturhandel.

Det framgår av uppgifterna att kinesiska tillverkningsföretag har gynnats mycket av att vara öppna för världsmarknaden och nu gör goda vinster på exporten. Andelen tillverkningsindustri i Kinas BNP har minskat sedan 1980-talet. En annan viktig ekonomisk indikator för CPS, som visar den verkliga skillnaden mellan utvecklingsländer och utvecklade länder, är handel med tjänster som är mer öppna i utvecklade länder. Tjänstehandel har bidragit till CPS under de senaste decennierna. Tjänstesektorn inkluderar transport- och kommunikationstjänster, finansiella tjänster, försäkringar, kommunikation och offentlig förvaltning.

Export och import

Den viktiga tjänstesektorn i CPS står för över en tredjedel av all Kinas varuexport och står för nästan en femtedel av all tjänsteexport i Indien. Det senare gör det till ett speciellt fall för indisk export. Nästa avsnitt på samma sida ger en intressant twist på mängden icke köpta tjänster som exporteras till Kina av indiska företag. Alla dessa belyser den snabba industrialiseringen av Kina. Å andra sidan finns det några sätt att förbättra den indiska exportprestationen mot Kina. Dessa är:

Konkurrens: Indien bör förbättra sin förmåga att konkurrera med den kinesiska ekonomin som tros vara i samma takt som USA. För att uppnå detta bör den utveckla mer diversifierade sektorer och fokusera på export. De tre största exporten i Indien är textilier, petroleumprodukter och gummi.

Outsourcing: Genom Outsourcing kan Indien också dra fördel av den kinesiska svagheten i jordbruksprodukter och därför öka sin jordbruksproduktion. Några av de befintliga och framväxande sektorerna inom outsourcing är IT, transport, telekommunikation, konstruktion, informationsteknik, tillverkning, hälsovård, halvledare, outsourcing av affärsprocesser etc.

Kinas utveckling kan också mätas bättre genom att jämföra livskvaliteten i Indien och Kina. Ekonomisk tillväxt i Kina skulle äga rum eftersom den är mycket mer avancerad än Indien. Om vi ​​jämför de nationella inkomsterna i Kina och Indien och jämför dem när det gäller BNP per capita kan man se att Kina har mycket högre nationella inkomster.

Besök denna sida branschinfo.se om näringsliv.