Bloggen

Skillnad mellan solenergi och vattenkraft

Sol- och vattenenergi kan vara två mycket distinkta och olika energikällor. Medan solen lyser direkt på jorden, samlar en soluppsättning strålarna från solen, som sedan omvandlas till energi. Ett solsystem är vanligtvis inte kopplat till någon bas, därför kan du inte bygga ditt eget solsystem, eftersom det skulle kräva material som inte redan finns i ditt hem.

Solens energi som absorberas och fångas upp av ett solsystem är faktiskt mycket ren och är helt fri från föroreningar. Det är också en av de renaste energiformerna, eftersom det inte innebär någon form av förbränning eller fossila bränslen. Vattenvärmare avger vissa former av föroreningar, men de är vanligtvis de större effektivare typerna. Solpaneler samlar solens energi, men den energin utnyttjas inte av din sol- eller vattenvärmare. En vattenvärmare, å andra sidan, kommer faktiskt att utnyttja värmeenergin som samlas in i vattenbehållaren. Värmen från vattnet används för att vända vattenturbinerna som i sin tur skapar den elektricitet som behövs för att hålla vattnet flödande. Detta låter faktiskt som den bästa formen för uppvärmning för ditt hem, men när man tänker på vattensystemet ur rent teknologisk synvinkel kanske det inte är så tilltalande som ett solsystem.Även om det kanske inte verkar vara så mycket problem att installera solpanelerna i ditt hem, måste du ta hänsyn till alla kostnader som är förknippade med detta. Du måste först bestämma hur många paneler du vill installera, hur mycket energi du vill att systemet ska producera och platsen för panelerna. Dessutom måste du tänka på solsystemets storlek och även på vattenbehållaren. Eftersom kostnaden för solpaneler kan vara ganska dyr, kommer du att vilja arbeta med den mängd energi du behöver först.

Producerar elektricitet

Solpaneler kräver en solpanelsomvandlare, som är en elektrisk komponent som omvandlar likströmmen som genereras av solpanelen till växelström. Om du inte vet något om el, bör du konsultera en professionell och få en fullständig förståelse för hur strömmen skickas från växelriktaren, till hushållsapparaterna och till nätet. Solpaneler kräver ström, men de lagras i form av batterier och kan användas vid behov. Vattenvärmare kräver pumpar för att använda den värmeenergi som samlas in av solsystemet för att vrida turbiner för att skapa elektricitet. När turbinerna har körts under en tillräcklig tid kommer vattenpumparna att stängas av. Solsystem kräver också regelbundet underhåll för att hålla dem igång korrekt. Vissa vattenvärmare är utformade för att köra själva, vilket är bra om du inte bryr dig om att vrida upp termostaten med några minuters mellanrum.

Sol- och vattenenergi kan vara helt annorlunda, varför det är klokt att göra en del undersökningar innan man beslutar om ett köp. Som nämnts tidigare är det möjligt att konstruera dina egna solpaneler, men det skulle förmodligen vara bäst att lämna den uppgiften till en professionell.

Är du intresserad av förnybar energi är denna sida elkraftsguiden.se värd att besöka.