Bloggen

Australiens ekonomi – handel och industri

Handel och industri är två pelare i den australiska ekonomin. Även om de är nära besläktade, de är inte exakt samma sak. Vi kan säga att handel och industri är synonyma med varandra, men i verkligheten har de vissa skillnader från varandra.

Som tidigare nämnts är dessa två saker bidrar till  den australiska ekonomin. De exakta definitionerna av handel och industri varierar beroende på ursprungsland, men i allmänhet omfattar de varor och tjänster som importeras eller exporteras. De flesta ekonomer ser handel och industri som en långsiktig tillväxtsektor i den australiska ekonomin. Detta beror främst på att det gör det möjligt för ekonomin att föra nya produkter till bordet vilket innebär fler arbetstillfällen och ett uppsving i BNP. Ekonomer påpekar att tillväxten i handel och industri är ett resultat av ett antal faktorer. Till exempel är bättre transportsystem och transportpolitik ansvariga för tillväxten av landets handel och industri. Flexibiliteten på finansmarknaden är också en viktig orsak till handelns och industrins tillväxt.

Tillväxt och produktion

Andra faktorer bidrar till tillväxten i den australiska ekonomin. Dessa inkluderar produktivitetstillväxt, forskning och utveckling, miljö- och energieffektivitet samt marknadsliberalisering. Även om dessa två pelare skiljer sig från varandra, arbetar de tillsammans för att öka ekonomins effektivitet och föra in fler produkter på marknaden. Det finns olika typer av industrier i Australien såsom tillverkning, detaljhandel, grossist-och andra sektorer. Bygg- och tillverkningsindustrin står för nästan tre fjärdedelar av hela ekonomin. Med dessa två olika typer av branscher, de finns i olika storlekar och variationer.Dessa två industriers verksamhet skiljer sig åt mellan varandra när det gäller deras art och verksamhet. Tillverkning innebär produktion, marknadsföring och bearbetning medan detaljhandeln innebär grossist-och detaljhandel. Partihandel och detaljhandel överväger att vara de grundläggande funktionerna i ekonomin som utgör ryggraden i den australiska ekonomin. Bortsett från dessa två pelare finns det ett antal andra industrier som också bidrar till ekonomins tillväxt, såsom gruvdrift, turism, jordbruk, byggande, hälso- och sjukvård, internationell handel och telekommunikation. Vissa av dessa sektorer har ingen direkt inverkan på landets ekonomi, men de bidrar fortfarande till dess tillväxt. Även om dessa olika sektorer har liten eller ingen inverkan på ekonomin, ger de arbetstillfällen till många människor.

Landet Australien har en av de största ekonomierna i världen och dess tillväxt beror främst på dess överlåtbara varor och tjänster. Det sägs att landets handel och industri bidrar till landets ekonomi.

Besök denna sida gecapitalrealestate.se om ekonomi för mer information.